Navigace

Obsah

Povolení návštěv v Domově Černovice

Typ: Pokyny k návštěvám v Domově Černovice | ostatní
Pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově Černovice od 6. 4. 2021

Pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově Černovice od 6. 4. 2021

Časové omezení návštěv:

 1. Návštěvy klientů jsou povoleny v pracovních dnech v době od 13:00 do 16:00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích od 13:00 do 17:00 hodin.
 2. Současně mohou probíhat návštěvy pouze u tří klientů.
 3. Ke každému klientovi může přijít návštěva maximálně 3 x v týdnu.

Místa návštěv:

 1. Návštěvy mohou probíhat na pokojích klientů, případně v zimní zahradě u stolů umístěných v distančních vzdálenostech, nebo v reminiscenční místnosti.

Průběh návštěv:

 1. Na návštěvu mohou přijít za klientem pouze 2 navštěvující osoby.
 2. Návštěva se musí předem objednat na tel. čísle 379 431 111 každý den v době od 6:00 do 20.00 hodin.
 3. Doba návštěvy je omezena na 1 hodinu. (Doporučujeme by se návštěva dostavila 10 minut před začátkem návštěvy z důvodu testování.)
 4. Návštěva se po příchodu ohlásí na recepci, kde každý návštěvník vyplní a podepíše čestné prohlášení. Návštěvě je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Návštěva může proběhnout v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předají o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a předají o tom doklad Přivolaná zdravotní sestra následně provede Ag test navštěvujících osob. Po testu návštěva počká na výsledek testu venku u hlavního vchodu. V případě pozitivního testu je návštěva ukončena.
 5. V případě negativního testu může navštěvující osoba uskutečnit návštěvu.
 6. Navštěvující osoba musí být vybavena vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a aktivně je používat po celou dobu návštěvy (od příjezdu nebo příchodu do areálu domova do odjezdu nebo odchodu z areálu domova). Zároveň stále platí pravidlo, že mezi všemi osobami i klientem je dodržen odstup 2 metry. Dále si musí navštěvující osoba řádně vydesinfikovat ruce před návštěvou i po ní.
 7. Všichni pracovníci v sociálních službách dohlíží na dodržování pravidel průběhu návštěv, případně upozorní na jejich dodržování.

Vytvořeno: 7. 4. 2021
Poslední aktualizace: 7. 4. 2021 07:21
Autor: Jaromír Jirka