Navigace

Obsah

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Domažlice

Typ: ostatní
Pravidla a opatření spojená s návštěvou v našem domově.

Vážení rodinní příslušníci, blízcí klientů Domova pro seniory Domažlice, dovolujeme si Vám oznámit, že od 27. 5. 2021 budou návštěvy klientů za níže uvedených nastavených pravidel. Pravidla se mohou měnit dle aktuální situace.                                                                                                         

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

 

Návštěvy prosím objednávejte pondělí až pátek od 7:00 do 15:00,

 

vždy alespoň den předem na telefonním čísle recepce 773 745 772

 

1. Místo a čas vymezený pro návštěvy:

 

Návštěvy mohou probíhat přímo v pokoji klienta každý den (pondělí až neděle) od 13:00 do 17:00, doba návštěvy nejdéle 60 minut. Počet návštěv není omezen, ale v případě vysokého zájmu si vyhrazujeme právo na regulaci počtu s ohledem vůči všem klientům. Žádáme, aby návštěvníci šli přímo na pokoj klienta, nepohybovali se nikde jinde po budově a po skončení návštěvy opustili budovu Domova.

 

2. Návštěvu odložte, pokud se necítíte dobře a váš zdravotní stav vykazuje známky zhoršení.

 

3. Po dobu návštěvy nekonzumujte žádné jídlo.

 

4. Návštěva bude umožněna hlavním vchodem, při příchodu bude změřena tělesná teplota, která musí být nižší než 37 stupňů Celsia, následuje vyplnění Dotazníku, a poté bude návštěvě zdarma proveden všeobecnou zdravotní sestrou POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, kde podmínkou pro vstup do budovy je negativní výsledek.

 

5. Návštěva, která již prošla testováním před příchodem na návštěvu/ jedná se o RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2/, předá doklad o testu na Covid-19 s negativním výsledkem ne starším 48 hodin všeobecné zdravotní sestře.

 

6. Návštěva bude umožněna i osobě, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží zdravotní sestře, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

7. Návštěvě, která nesplní podmínky bodu 4, 5 a 6 nebude povolen vstup do Domova pro seniory.

 

8. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osob (včetně nezletilého dítěte, na které se také vztahuje povinnost předat doklad o negativním výsledku testu).

 

9. K provedení testu se dostavte minimálně vždy 15 minut před rezervovaným časem návštěvy k vyřízení formalit (měření tělesné teploty, testování, případně odevzdání výsledku testu, vyplnění dotazníku). Testování bude probíhat v návštěvních dnech od 12:45 do 16:15 hodin, kdy bude proveden poslední test.

 

10. Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je povinna navštěvující osoba mít nasazený svůj vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Prosíme o použití funkčního respirátoru (nový, nepoškozený, nepoužívaný, apod.).

 

Ochráníte tak svého blízkého a ostatní klienty.

 

11. Každá návštěva si vydezinfikuje ruce při vstupu do Domova, stejně tak při odchodu.

 

12. Poslední návštěva opouští prostory domova nejdéle v 17:00.

 

 

Žádáme návštěvy o trpělivost a shovívavost při dodržování všech režimových opatření.

 

Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.

 

 

Děkujeme Vám za pochopení a respektování nastavených opatření.

 

 

 

Bc. Radek Vyhnálek, MBA

 

zastupující vedoucí Domova pro seniory Domažlice

 

Baldovská 583, 344 01 Domažlice


Vytvořeno: 1. 6. 2021
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021 06:38
Autor: Správce Webu