Navigace

Obsah

Pravidla návštěv v Domově pro seniory Domažlice

Typ: ostatní
Pravidla návštěv v Domově pro seniory Domažlice od 1.11.2021

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Domažlice, Baldovská 583, 344 01 Domažlice


Vážení rodinní příslušníci, blízcí klientů Domova pro seniory Domažlice, dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 11. 2021 jsou nově nastavena pravidla pro vstup do Domova pro seniory.


PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY
Návštěvy prosím objednávejte pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 na telefonním čísle recepce 773 745 772
1. organizace návštěv:
- Návštěvy mohou probíhat přímo v pokoji klienta každý den (pondělí až neděle) od 13:00 do 17:00, poslední návštěva opouští prostory Domova nejdéle v 17:00.
- Délka návštěvy je nejdéle 60 minut.
- Počet návštěv není omezen, ale v případě vysokého zájmu si vyhrazujeme právo na regulaci počtu návštěv s ohledem vůči ostatním klientům.
- Návštěva probíhá přímo na pokoj klienta, žádáme, abyste se nepohybovali nikde jinde po budově a po skončení návštěvy opustili budovu Domova.
- Návštěvy mohou probíhat v maximálním počtu 2 osob (včetně nezletilého dítěte, na které se také vztahují níže uvedené povinnosti.
- Po dobu návštěv nekonzumujte žádné jídlo.
- Při vstupu do budovy a po celou dobu návštěvy je povinna navštěvující osoba mít nasazený svůj vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Prosíme o použití funkčního respirátoru (nový, nepoškozený, nepoužívaný, apod.). Ochráníte tak svého blízkého a ostatní klienty.
- Každá návštěva si vydezinfikuje ruce při vstupu do Domova, stejně tak při odchodu.

2. Návštěvu odložte, pokud se necítíte dobře a Váš zdravotní stav vykazuje známky zhoršení.

3. Do budovy vstupujte hlavním vchodem, při příchodu Vám bude změřena tělesná teplota, která musí být nižší než 37 stupňů Celsia, následuje vyplnění Dotazníku.

4. Návštěva bude umožněna osobě, která:
- byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
 od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
- prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
- absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží doklad, nebo
- absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží doklad.
Testování v Domově již nebude možné a čestné prohlášení ani sebetestování nebude akceptováno.

5. Návštěvě, která nesplní pravidla pro návštěvy, nebude povolen vstup do Domova pro seniory.
Žádáme návštěvy o trpělivost a shovívavost při dodržování všech režimových opatření. Pravidla se mohou změnit dle aktuální situace.


Děkujeme Vám za pochopení a respektování nastavených opatření.

Jaromír Jirka
pověřený řízením
Baldovská 583, 344 01 Domažlice


Vytvořeno: 15. 7. 2021
Poslední aktualizace: 29. 10. 2021 07:27
Autor: Správce Webu