Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Zákaz návštěv od pátku 9. října do neděle 25. října 2020
Zákaz vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

 

Navigace

Obsah

Informace pro zájemce

Podrobné informace pro žadatele najdete zde.

 

Pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově Černovice od 25.5.2020

Časové omezení návštěv:

 1. Návštěvy klientů jsou povoleny v pracovní dny od 13:00 do 18:00 hodin
 2. Návštěvy klientů jsou povoleny o víkendech a svátcích od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.
 3. Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Místa návštěv:

 1. V případě příznivého počasí mohou návštěvy probíhat v areálu Domova Černovice na venkovních lavičkách v parku, u jezírka, u ohniště, nebo na procházce v parku.
 2. V případě nepříznivého počasí návštěvy probíhají v zimní zahradě u stolů umístěných v distančních vzdálenostech.

Průběh návštěv:

 1. Na návštěvu mohou přijít ve stejnou dobu za klientem pouze 2 osoby.
 2. Navštěvující osoba musí být vybavena rukavicemi, ochrannou rouškou a aktivně je používat po celou dobu návštěvy (od příjezdu nebo příchodu do areálu domova do odjezdu nebo odchodu z areálu domova). Navštěvujícím osobám zapůjčíme ochranný štít, který budou používat po celou dobu komunikace s navštíveným klientem. Zároveň stále platí pravidlo, že mezi všemi osobami i klientem je dodržen odstup 2 metry. Dále si musí navštěvující osoba řádně vydesinfikovat ruce před návštěvou i po ní.
 3. Navštěvující osoby se ohlásí na recepci, kde je jim změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 4. Navštěvující osoba dále podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 5. Pokud návštěva přinese klientovi balíček, předá ho na recepci, kde bude uložen do karantény na 24 hodin.
 6. Navštěvující osoba obejde budovu zvenku k zimní zahradě.
 7. Pracovník v sociálních službách, který je vyčleněn pro návštěvy přivede (přiveze) klienta přes jídelnu do zimní zahrady a zapůjčí navštěvujícím osobám ochranné štíty. V případě příznivého počasí si navštěvující osoba převezme klienta a k návštěvě použije vnější prostory areálu. V případě nepříznivého počasí probíhá návštěva v prostorách zimní zahrady.
 8. Po skončení návštěvy převezme pracovník v sociálních službách klienta a ochranný štít od návštěvy a pomůže klientovi při desinfekci rukou a odvede(odveze) klienta na pokoj.
 9. Pracovník v sociálních službách dohlíží na dodržování pravidel průběhu návštěv, případně upozorní na jejich dodržování.
 10. Po každé návštěvě pracovník v sociálních službách vydesinfikuje stoly a židle v zimní zahradě a vrácené zapůjčené ochranné štíty a po skončení návštěvních hodin zapne generátor ozónu na dobu 2 hodin. Noční směna ve 21:00 hodin zkontroluje generátor ozónu, aby nedošlo k požáru.