Navigace

Obsah

Informace pro zájemce

Podrobné informace pro žadatele najdete zde.

 

Pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově Černovice od 25.5.2020

Časové omezení návštěv:

 1. Návštěvy klientů jsou povoleny v pracovní dny od 13:00 do 18:00 hodin
 2. Návštěvy klientů jsou povoleny o víkendech a svátcích od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.
 3. Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Místa návštěv:

 1. V případě příznivého počasí mohou návštěvy probíhat v areálu Domova Černovice na venkovních lavičkách v parku, u jezírka, u ohniště, nebo na procházce v parku.
 2. V případě nepříznivého počasí návštěvy probíhají v zimní zahradě u stolů umístěných v distančních vzdálenostech.

Průběh návštěv:

 1. Na návštěvu mohou přijít ve stejnou dobu za klientem pouze 2 osoby.
 2. Navštěvující osoba musí být vybavena rukavicemi, ochrannou rouškou a aktivně je používat po celou dobu návštěvy (od příjezdu nebo příchodu do areálu domova do odjezdu nebo odchodu z areálu domova). Navštěvujícím osobám zapůjčíme ochranný štít, který budou používat po celou dobu komunikace s navštíveným klientem. Zároveň stále platí pravidlo, že mezi všemi osobami i klientem je dodržen odstup 2 metry. Dále si musí navštěvující osoba řádně vydesinfikovat ruce před návštěvou i po ní.
 3. Navštěvující osoby se ohlásí na recepci, kde je jim změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 4. Navštěvující osoba dále podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 5. Pokud návštěva přinese klientovi balíček, předá ho na recepci, kde bude uložen do karantény na 24 hodin.
 6. Navštěvující osoba obejde budovu zvenku k zimní zahradě.
 7. Pracovník v sociálních službách, který je vyčleněn pro návštěvy přivede (přiveze) klienta přes jídelnu do zimní zahrady a zapůjčí navštěvujícím osobám ochranné štíty. V případě příznivého počasí si navštěvující osoba převezme klienta a k návštěvě použije vnější prostory areálu. V případě nepříznivého počasí probíhá návštěva v prostorách zimní zahrady.
 8. Po skončení návštěvy převezme pracovník v sociálních službách klienta a ochranný štít od návštěvy a pomůže klientovi při desinfekci rukou a odvede(odveze) klienta na pokoj.
 9. Pracovník v sociálních službách dohlíží na dodržování pravidel průběhu návštěv, případně upozorní na jejich dodržování.
 10. Po každé návštěvě pracovník v sociálních službách vydesinfikuje stoly a židle v zimní zahradě a vrácené zapůjčené ochranné štíty a po skončení návštěvních hodin zapne generátor ozónu na dobu 2 hodin. Noční směna ve 21:00 hodin zkontroluje generátor ozónu, aby nedošlo k požáru.