Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Zákaz návštěv od pátku 9. října do neděle 25. října 2020
Zákaz vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

 

Navigace

Obsah

Volný čas klientů

Cílem volnočasových aktivit jepředevším aktivizace klientů a vyplnění jejich volného času.

Aktivizace je vždy přizpůsobena zdravotnímu stavu, přáním a individuálním schopnostem daného klienta. Účast na aktivitách zároveň napomáhá k lepší adaptaci klientů v Domově

U klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, kteří se nemohou zúčastnit aktivit v kolektivu, používáme prvky Bazální stimulace.

Bazální stimulace je individuální práce s jedincem, při které se rozvíjí jeho vnímání, pohybové schopnosti a komunikace pomocí různých technik. Tyto techniky se opírají zejména o příjemné dotyky, které mají své určené dráhy na těle. Jedinec tak získává informace o svém těle, prováděné techniky mu pomáhají podporovat dýchání nebo příjemně stimulují jeho tělo v různých, jemu příjemných, odpočinkových polohách.

NABÍDKA AKTIVIT:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY    NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

Rukodělné činnosti

Cvičení

Promítání filmů

Trénink paměti 

Chvilka s knihou

Chvilka s gramofonem

Trénink chůze 

Relaxační křeslo

Mše svatá – 1 krát měsíčně

Černovické dechohrátky

Slavení lidových zvyků a tradic

/Mikuláš, Masopust, Vánoce,Velikonoce,  stavění Máje a pálení čarodějnic/

Hudební produkce živých kapel

Sportovní hry

Internetová kavárna

Opékání buřtů

Knihovna

Výlety