Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Zákaz návštěv od pátku 9. října do neděle 25. října 2020
Zákaz vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

 

Navigace

Obsah

Informace pro zájemce

JAK SE STÁT UŽIVATELEM?

Co je třeba udělat:
 • Vyplnit si Žádost o uzavření smlouvy o sociální pobytovou službu.
 • Žádost musí být na oficiálním formuláři „Žádost o uzavření smlouvy o sociální pobytovou službu“ se všemi přílohami.
 • Formulář si můžete vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice, u vedoucí Domova, na ředitelství Centra sociálních služeb Domažlice, p. o. nebo stáhnout z webových stránek Centra sociálních služeb Domažlice, p. o..
 • Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem. Pokud zájemce zastupuje v právních úkonech jiná osoba  (zástupce), žádost podepisuje tato jiná osoba (zástupce). V tomto případě je třeba doložit k žádosti fotokopii usnesení soudu či plné moci.
 • Pokud zájemce zastupuje v právních úkonech jiná osoba (zástupce),  žádost podepisuje tato jiná osoba (zástupce). V tomto případě je třeba doložit k žádosti kopii usnesení soudu či plné moci.
 • Kompletně vyplněnou žádost včetně všech jejích příloh osobně doručte, nebo zašlete na adresu Domova či Centra sociálních služeb Domažlice, p. o. .
 • O každém dalším kroku je žadatel vždy písemně informován.
 • Doporučujeme žadateli, pokud je to možné, naše zařízení navštívit již v době, kdy podává žádost. Během návštěvy si může zařízení prohlédnout a zároveň mu zodpovíme všechny dotazy. Návštěvu doporučujeme sjednat dopředu telefonicky.                                Budete srdečně vítáni i s rodinnými příslušníky či přáteli.
ZÁJEMCE JE Z POŘADNÍKU VYBÍRÁN NA ZÁKLADĚ BODOVÉHO KONTA. HLEDISKA, PODLE KTERÝCH SE UDĚLUJÍ BODY JSOU:
 • přiznaný příspěvek na péči
 • věk žadatele
 • trvalý pobyt v Plzeňském kraji
 • umístění v LDN (u žadatelů bez příspěvku na péči, nebo s přiznaným I. st. nebo II. st. příspěvku na péči) - nutno dodat potvrzení o umístění v oddělení následné a dlouhodobé péče (ke stažení zde)

 

O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA ROZHODUJE KOMISE:

(ředitel Centra sociálních služeb Domažlice,p.o., zástupce ředitele, vedoucí domova, sociální pracovnice) dle bodového konta.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBU  ZDE