NÁVŠTĚVY  

Ode dne 5. prosince 2020 vláda ČR umožnila při splnění podmínek  návštěvy klientů.

K průběhu návštěv má každý domov svá vlastní pravidla. 

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechové ventilu.

Důvodem zpracování pravidel k průběhu návštěv

je preventivní opatření před šířením infekčního onemocnění.

Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

VYCHÁZKY  KLIENTŮ 

Ode dne 22. prosince 2020 vláda ČR změnila podmínky vycházek klientů.

Obecná pravidla a povinnosti k vycházkám klientů jsou určena pro každou vycházku.

Navigace

Obsah

Informace pro zájemce

JAK SE STÁT UŽIVATELEM?

Co je třeba udělat:
 • Vyplnit si Žádost o uzavření smlouvy o sociální pobytovou službu.
 • Žádost musí být na oficiálním formuláři „Žádost o uzavření smlouvy o sociální pobytovou službu“ se všemi přílohami.
 • Formulář si můžete vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice, u vedoucí Domova, na ředitelství Centra sociálních služeb Domažlice, p. o. nebo stáhnout z webových stránek Centra sociálních služeb Domažlice, p. o..
 • Žádost musí být řádně vyplněna a vlastnoručně podepsána žadatelem. Pokud zájemce zastupuje v právních úkonech jiná osoba  (zástupce), žádost podepisuje tato jiná osoba (zástupce). V tomto případě je třeba doložit k žádosti fotokopii usnesení soudu či plné moci.
 • Pokud zájemce zastupuje v právních úkonech jiná osoba (zástupce),  žádost podepisuje tato jiná osoba (zástupce). V tomto případě je třeba doložit k žádosti kopii usnesení soudu či plné moci.
 • Kompletně vyplněnou žádost včetně všech jejích příloh osobně doručte, nebo zašlete na adresu Domova či Centra sociálních služeb Domažlice, p. o. .
 • O každém dalším kroku je žadatel vždy písemně informován.
 • Doporučujeme žadateli, pokud je to možné, naše zařízení navštívit již v době, kdy podává žádost. Během návštěvy si může zařízení prohlédnout a zároveň mu zodpovíme všechny dotazy. Návštěvu doporučujeme sjednat dopředu telefonicky.                                Budete srdečně vítáni i s rodinnými příslušníky či přáteli.
ZÁJEMCE JE Z POŘADNÍKU VYBÍRÁN NA ZÁKLADĚ BODOVÉHO KONTA. HLEDISKA, PODLE KTERÝCH SE UDĚLUJÍ BODY JSOU:
 • přiznaný příspěvek na péči
 • věk žadatele
 • trvalý pobyt v Plzeňském kraji
 • umístění v LDN (u žadatelů bez příspěvku na péči, nebo s přiznaným I. st. nebo II. st. příspěvku na péči) - nutno dodat potvrzení o umístění v oddělení následné a dlouhodobé péče (ke stažení zde)

 

O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA ROZHODUJE KOMISE:

(ředitel Centra sociálních služeb Domažlice,p.o., zástupce ředitele, vedoucí domova, sociální pracovnice) dle bodového konta.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBU  ZDE