Obsah


sestra Domažlice

O nás - DOMOV PRO SENIORY DOMAŽLICE

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POBYTOVÁ (24 hodin denně)

POSKYTOVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA: DOMOV PRO SENIORY 

(poskytování sociální služby je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

SLUŽBU POSKYTUJEME NA ADRESE:
Domov pro seniory Domažlice, Baldovská 583, Domažlice

CELKOVÁ KAPACITA DOMOVA: 133 uživatelů

POSLÁNÍ DOMOVA:

Posláním Domova pro seniory Domažlice je poskytovat komplexní sociální službu lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Vytvářet uživatelům příjemné prostředí pro prožití klidného a aktivního stáří.

Komplexní sociální služba = poskytnutí ubytování, stravy, péče
Příjemné prostředí = bezpečí, soukromí, bezbariérovost, dobré vztahy mezi pracovníkem a uživatelem

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ:

- Lidé nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

MŮŽEME ODMÍTNOUT UZAVŘÍT SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY SE ZÁJEMCEM, KDYŽ:
 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
 • Domov pro seniory Domažlice nemá volnou kapacitu.
 • Pokud jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby domova pro seniory (zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo ve specializovaném zařízení (domov pro seniory se zvláštním režimem, či péči na uzavřeném oddělení).
 • Zájemce není schopen pobytu v domově pro seniory z důvodu infekční či parazitální nemoci, z důvodu onemocnění tuberkulózou či pohlavní chorobou v jakémkoli stádiu.
 • Zájemce je závislý na alkoholu, drogách, jiných návykových látkách, nebo trpící patologickým hráčstvím.
 • Chování zájemce by narušovalo kolektivní soužití z důvodu duševní poruchy.
 • Zájemce má poruchy autistického spektra. Zájemce má úplné smyslové postižení, které vyžaduje odbornou péči či stálou osobní asistenci. Zájemce má mentální postižení.
 • Zájemce, který trpí specifickým onemocněním, vyžadující specifickou odbornou péči, kterou mu Domov pro seniory Domažlice není schopen poskytnout (např. zájemci s gastrickou sondou).
 • Zájemce vyžaduje intenzivní odbornou péči z důvodu onkologického onemocnění
CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
 • Poskytovat sociální službu individuálně dle přání a potřeb uživatele, podporovat rozvoj soběstačnosti uživatele, vytvářet příjemné a důstojné prostředí pro uživatele.
 • Zlepšovat týmovou spolupráci všech pracovníků Domova (doladění systému vnitřních pravidel).

ZÁSADY POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
 • RESPEKT K INDIVIDUALITĚ – Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání.
 • PROFESIONALITA– Služba je poskytována odborně. Každý pracovník se dále vzdělává v rámci např. vnitřního vzdělávání, odborných školení, na seminářích či si doplňuje nebo zvyšuje kvalifikaci studiem na odborných školách. Nedílnou součástí poskytování služby je odvádění poctivé práce – nepřijímáme finanční ani hmotné dary (úplatky), ze kterých bychom měli osobní prospěch. 
 • MLČENLIVOST, DISKRÉTNOST– V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost, týkající se všech osobních a citlivých údajů uživatele služeb, a to i po ukončení spolupráce s Domovem. Uživatel se může pracovníkovi svěřit se svými soukromými informacemi. Takovéto informace jsou pro nás důvěrné a nejsou předávány jiným osobám.
 • ROVNÝ PŘÍSTUP, NESTRANNOST – Pracovníci poskytují služby uživatelům bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, barvy pleti, víry, náboženství, politického smýšlení, národního nebo sociálního původu.
ROZSAH POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMAŽLICE:
 • zajištění ubytování a celodenní stravy po celý rok
 • celodenní komplexní péče (hygiena, mobilita, oblékání, stravování, praní, běžné nákupy, úklid, atd.), sociální péče (pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)
 • ošetřovatelská péče
 • aktivizační činnosti, kulturně zájmová, pracovní a drobná výrobní činnost (pořádání a návštěvy kulturních  akcí,  přednášek,   cvičení při hudbě,  hraní společenských her, sportovní akce)
 • zajištění jiných služeb obyvatelům (kadeřnictví, pedikúra, masáže)
 • v zařízení je též knihovna, kaple a prodejna se smíšeným zbožím
Sociální pobytové zařízení je umístěno na adrese:

Baldovská ulice 583 s kapacitou 133 lůžek:

BudovaZařízení tvoří dvě pětipatrové budovy, kde je celkem 25 jednolůžkových pokojů s příslušenstvím, 31 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím a 23 pokojů 1+1 se společným příslušenstvím.Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny novým nábytkem (elektricky polohovatelná postel, noční stolek, jídelní stůl, židle, komoda, botník s věšákem, skříň, šatní stěna a malá kuchyňská linka svařičem a malou ledničkou). Dvoulůžkový pokoj je bez kuchyňské linky.Uživatelé mají možnost si při nástupu do zařízení pokoj dovybavit svým nábytkem dle prostorové kapacity pokoje. Součástí pokoje je rovněž bezbariérová koupelna se sprchovým koutem se závěsem, invalidním umyvadlem, WC a skříňkou na prádlo a hygienické potřeby.Každé podlaží je vymalováno jinou barvou a pohyb mezi jednotlivými patry je možný jak  pomocí  výtahů, tak i po schodišti. Uprostřed chodby na každém patře se nachází kuchyňka a denní místnost pro klienty, vybavená kuchyňskou linkou, sporákem, mikrovlnou troubou, velkou lednicí a myčkou. V denní místnosti se nachází stolek s křesly. Ve třech patrech je možno v denních místnostech společně sledovat televizor nebo ve čtvrtém patře využívat dva počítače s připojením na internet. Ve všech patrech mají uživatelé možnost využívat centrální koupelny s vanou a zvedákem.

Uživatelé zde mají možnost nákupu v místní prodejně. Mohou opět navštívit místnost pro kadeřnici a pedikérku. Nově je zde zřízena tělocvična. Do prostor se přestěhovala poradna psychologa a uživatelům byly předány do užívání dvě místnosti sloužící pro ergoterapii. Všichni uživatelé mají bezbariérový přístup po celém zařízení, včetně velké společenské místnosti, která se nachází ve druhém podlaží a  je využívána pro velké společenské akce. V přízemí je ordinace pro lékaře, který dochází za svými pacienty 1x týdně.

Uživatelé mohou také využívat nově přistavěnou zimní zahradu s pěkným výhledem na domažlickou věž a prostory parku. V suterénu domova se také nachází kaple, která byla vysvěcena v prosinci roku 2012. Pravidelně každý měsíc se zde koná mše svatá.

PROHLÉDNĚTE SI BUDOVU NA ADRESE BALDOVSKÁ 583 UVNITŘ klikněte zde

Jak se pohybovat v prohlídce? Základní orientace: kliknutím na šipky nebo oválky v obraze postupujete dál, přidržením levého tlačítka myši a tahem myší si obraz natáčíte, k přechodu do jiného patra budovy klikněte na čísla uvedená v levém horním rohu obrazu. Kliknutím na 1 se nacházíte v suterénu budovy (výdejna stravy, prádelna, knihovna, kaple...), 2 = přízemí budovy (zimní zahrada, tělocvična, prodejna, rodinná poradna a další, 3 = třetí patro-ukázka pokojů, denní místnosti, 4 = ukázka pokojů, denní místnosti.