Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Zákaz návštěv od středy 3. března 2021 do odvolání
 

VYCHÁZKY  KLIENTŮ 

Ode dne 22. prosince 2020 vláda ČR změnila podmínky vycházek klientů.

Obecná pravidla a povinnosti k vycházkám klientů jsou určena pro každou vycházku.

Navigace

Obsah

Výběrové řízení - vedoucí zdravotního a sociálního úseku v Domově pro seniory Domažlicesestra Domažlice

Výroční zprávy

Naše organizace – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského kraje ze dne 16. 12. 2002 a dodatky k této zřizovací listině. 

Doplňková činnost organizace – pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku a pronájem bytových prostor byla vymezena Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje jsou registrovány tyto sociální služby v těchto zařízeních:

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• potytová služba domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov pro seniory Domažlice

• ambulantní služba odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách v zařízení Rodinná poradna Domažlice

Stránka

  • 1