Domažlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní informace

Základní informace o organizaci

Název: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace                              
Sídlo: Baldovská 583, 344 01  Domažlice
Zřizovatel: Plzeňský Kraj
Právní forma: příspěvková organizace
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 488
IČ: 75007754
DIČ: CZ75007754 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Domažlice, číslo účtu: 1013037966/5500
ID datové schránky: jzvkg7a
Elektronická podatelna: podatelna@cssdomazlice.cz
Telefon do ústředny: 379 412 711
Telefon do podatelny: 379 412 713
Statutární orgán: Bc. Lucie Kopelentová, ředitelka
Důvod založení organizace: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Způsob založení organizace: zřizovací listinou

Rozpočet organizace: Odkaz na internetové stránky zřizovatele obsahující umístění zveřejněných rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů PO zřizovaných PK schválených Radou PK

Výroční zpráva je ke stažení k dispozici v samostatné záložce „Výroční zprávy“

Informace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici v samostatné záložce "Dokumenty ke stažení" 

OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje níže uvedených kategorií osob, a to v plném souladu se všemi zásadami vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Kategorie osob:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace je zřízena Plzeňským krajem a poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

Všechny tyto služby jsou registrované podle zákona o sociálních službách. Aktuální (poslední) rozhodnutí o registraci si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“ v části „Úvod“.

Od 1.1.2013 organizace zajišťuje pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči. Rozhodnutí o pověření k této činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“ v části „Úvod“.

Všechny tyto činnosti organizace vykonává v souladu se zřizovací listinou. Hlavní účel  a předmět činnosti v aktuálním znění si můžete stáhnout zde nebo v záložce „Dokumenty ke stažení“.

Odborné sociální poradenství zajišťuje klientům jakéhokoliv věku  Rodinná poradna Domažlice. Tato služba je bezplatná a je poskytována na adrese Baldovská čp. 583 v Domažlicích. Od 1.1.2013 zajišťuje Rodinná poradna Domažlice pro Krajský úřad Plzeňského kraje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli  nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny (tzv. přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči).

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou pobytové služby s celoročním pobytem v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a klient (obyvatel domova) hradí úhradu za ubytování, stravu a péči. O tyto služby mohou požádat obyvatelé z celé ČR na základě předem vyplněné žádosti, která je k dispozici zde a zároveň na několika místech těchto webových stránek nebo u sociálních pracovnic domovů.

V domovech pro seniory zajišťujeme celoroční pobyt lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osob. Nabízíme pobyt v  „městském prostředí“, ale také pro „život na venkově“.

Domov pro seniory v Domažlicích provozujeme v blízkosti centra (cca 450 m centra, tj. náměstí) v budově čp. 583 v Baldovské ulici s kapacitou 133 klientů. Výsledkem komplexní rekonstrukce této budovy čp. 583 v Baldovské ulici v letech 2010 až 2011 je barevný moderně vybavený domov pro seniory, kde příjemné prostředí a bezbariérovost jsou samozřejmostí. 

Domov pro seniory v Černovicích na adrese Černovice čp. 25 (cca 9 km od Holýšova) nabízí své služby v kapacitě 40 klientů v bezbariérových pavilonech v areálu v klidném prostředí obklopeném lesy. Rekonstrukce všech pavilonů probíhala v letech 2001 až 2003.

V domově se zvláštním režimem s kapacitou 62 klientů zajišťujeme celoroční poskytování pobytové služby lidem nad 60 let se stařeckou  nebo Alzheimerovou demencí a s potřebou pravidelné pomoci jiné osoby. Domov se zvláštním režimem je ve stejném areálu a na stejné adrese jako domov pro seniory v Černovicích tj. Černovice čp. 25 (cca 9 km od Holýšova). 

Vnitřní uspořádání celé organizace znázorňuje toto organizační schéma celé organizace.

Chcete nám napsat? 

Můžete využít tento odkaz