Navigace

Obsah

Volný čas klientů

Cílem volnočasových aktivit jepředevším aktivizace klientů a vyplnění jejich volného času.

Aktivizace je vždy přizpůsobena zdravotnímu stavu, přáním a individuálním schopnostem daného klienta. Účast na aktivitách zároveň napomáhá k lepší adaptaci klientů v Domově

U klientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, kteří se nemohou zúčastnit aktivit v kolektivu, používáme prvky Bazální stimulace.

Bazální stimulace je individuální práce s jedincem, při které se rozvíjí jeho vnímání, pohybové schopnosti a komunikace pomocí různých technik. Tyto techniky se opírají zejména o příjemné dotyky, které mají své určené dráhy na těle. Jedinec tak získává informace o svém těle, prováděné techniky mu pomáhají podporovat dýchání nebo příjemně stimulují jeho tělo v různých, jemu příjemných, odpočinkových polohách.

NABÍDKA AKTIVIT:

PRAVIDELNÉ AKTIVITY    NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

Rukodělné činnosti

Cvičení

Promítání filmů

Trénink paměti 

Chvilka s knihou

Chvilka s gramofonem

Trénink chůze 

Relaxační křeslo

Mše svatá – 1 krát měsíčně

Černovické dechohrátky

Slavení lidových zvyků a tradic

/Mikuláš, Masopust, Vánoce,Velikonoce,  stavění Máje a pálení čarodějnic/

Hudební produkce živých kapel

Sportovní hry

Internetová kavárna

Opékání buřtů

Knihovna

Výlety