Navigace

Obsah

Výroční zprávy

Naše organizace – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského kraje ze dne 16. 12. 2002 a dodatky k této zřizovací listině. 

Doplňková činnost organizace – pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku a pronájem bytových prostor byla vymezena Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje jsou registrovány tyto sociální služby v těchto zařízeních:

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• potytová služba domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona o sociálních službách v zařízení Domov Černovice

• pobytová služba domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách v zařízení Domov pro seniory Domažlice

• ambulantní služba odborné sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách v zařízení Rodinná poradna Domažlice

Stránka

  • 1