NÁVŠTĚVY  

Prosíme všechny občany, aby zvážili návštěvu našeho klienta v domově

a v případě návratu z dovolené z rizikových oblastí nebo zemí svoji návštěvu odložili alespoň o 14 dní.

K průběhu návštěv má každý domov svá vlastní pravidla. 

Důvodem zpracování pravidel k průběhu návštěv

je preventivní opatření před šířením infekčního onemocnění.

Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Navigace

Obsah

Pár slov úvodem

Návštěvy 

Dobrý den,

ode dne 25. května 2020 jsou v obou našich domovech možné návštěvy klientů. Pro realizaci těchto návštěv má každý domov svá vlastní pravidla zpracovaná tak, aby byla v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také našeho zřizovatele.

Prosíme všechny občany, aby zvážili návštěvu našeho klienta v domově a v případě návratu z dovolené z rizikových oblastí nebo zemí svoji návštěvu odložili alespoň o 14 dní.

 

Pravidla každého domova obsahují  časové omezení, místa a průběh návštěv.

Aktuální pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově Černovice jsou k dispozici zde.

Aktuální pravidla k průběhu návštěv klientů v Domově pro seniory Domažlice jsou k dispozici zde.

Pro každou návštěvu a v každém domově platí tato obecná pravidla a povinnosti:

  • návštěvy organizují zaměstnanci konkrétního domova
  •  na návštěvu mohou přijít ve stejnou dobu za klientem/klienty maximálně 2 osoby
  •  návštěvy jsou bezkontaktní. Mezi  Vámi a našim klientem, ale také mezi Vámi a jiným klientem nebo jinou návštěvou platí obecné pravidlo odstupu 2 m.
  •  po celou dobu návštěvy, tj. od příchodu do odchodu používejte svoji roušku a ochranné rukavice a další ochranné pomůcky, které Vám poskytnou naši zaměstnanci
  •  dezinfekce rukou při vstupu do budovy a odchodu z budovy
  •  před setkáním s našim klientem Vám náš zaměstnanec změří bezdotykovým teploměrem teplotu (při teplotě nad 37,0 °C je návštěva zakázána) a předloží k vyplnění dokument o bezinfekčnosti (bez vyplnění a podepsání je návštěva zakázána)
  •   pohyb návštěvy uvnitř budovy mimo návštěvní místa je zakázán

Vážené návštěvy našich klientů, žádáme Vás o dodržování pravidel k průběhu návštěv konkrétního domova a při konání návštěvy pokynů našich zaměstnanců.

Za Vaši spolupráci, podporu, ohleduplnost a pochopení, že návštěvy prozatím nemohou probíhat v rozsahu jako dřív, Vám děkujeme.

Za všechny zaměstnance

Ing. Marie Turková

ředitelka

 

 

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou pobytové služby s celoročním pobytem v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a klient (obyvatel domova) hradí úhradu za ubytování, stravu a péči. O tyto služby mohou požádat obyvatelé z celé ČR na základě předem vyplněné žádosti, která je k dispozici zde a zároveň na několika místech těchto webových stránek nebo u sociálních pracovnic domovů.

Aktuality

29.08.2020

10. Černovické dechohrátky

Tradiční Černovické dechohrátky se budou konat již po desáté.

Detail Kalendář akcí

22.05.2020

Návštěvy v domovech

ode dne 25.5.2020 jsou v obou našich domovech možné návštěvy klientů. Pro realizaci těchto návštěv má každý domov svá vlastní pravidla. Pravidla každého domova obsahují časové omezení, místa a průběh návštěv. Prosíme všechny občany, aby zvážili návštěvu našeho klienta v domově a v případě návratu z dovolené z rizikových oblastí nebo zemí svoji návštěvu odložili alespoň o 14 dní.

Detail Aktuality

04.05.2020

Balíčky pro klienty

oba domovy můžou přijímat balíčky pro klienty. Podrobnosti kdy, komu a jak balíček doručit jsou uvedeny na facebookových stránkách každého domova.

Detail Aktuality

Fotogalerie

25.02.2020

Masopust

Masopust

Masopustní veselí oživily masky

Detail