Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

Zákaz návštěv od pátku 9. října do neděle 25. října 2020
Zákaz vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

 

Navigace

Obsah

Pár slov úvodem

Zákaz návštěv a zákaz vycházení mimo objekt nebo areál

Dobrý den,

od pátku 8. října 2020 do neděle 25. října 2020 jsou v obou našich domovech zakázány návštěvy.

Návštěvy zakázala vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření. 

 

po dobu trvání nouzového stavu platí pro všechny osoby (klienty) v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem zákaz vycházení mimo objekt nebo areál zařízení. Výjimkou jsou osoby (klienti), u kterých by došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu. 

Zákaz vycházení nařizuje vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.  

Za pochopení a spolupráci Všem děkujeme. 

Ing. Marie Turková, ředitelka

 

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou pobytové služby s celoročním pobytem v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a klient (obyvatel domova) hradí úhradu za ubytování, stravu a péči. O tyto služby mohou požádat obyvatelé z celé ČR na základě předem vyplněné žádosti, která je k dispozici zde a zároveň na několika místech těchto webových stránek nebo u sociálních pracovnic domovů.

Aktuality

13.10.2020

Zákaz vycházení klientů

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu nařizuje po dobu trvání nouzového stavu všem osobám (klientům) v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem zákaz vycházení mimo objekt nebo areál zařízení. Výjimkou jsou osoby (klienti), u kterých by došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu. 

Detail Aktuality

08.10.2020

Zákaz návštěv

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření zakázala návštěvy od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října 2020.

Detail Aktuality

19.08.2020

Zrušení Černovických dechohrátek

Z důvodu zpřísňování opatření proti šíření koronaviru se ruší 10. černovické dechohrátky. Sejdeme se v lepších časech. :-)

Detail Aktuality

04.05.2020

Balíčky pro klienty

oba domovy můžou přijímat balíčky pro klienty. Podrobnosti kdy, komu a jak balíček doručit jsou uvedeny na facebookových stránkách každého domova.

Detail Aktuality

Fotogalerie

25.02.2020

Masopust

Masopust

Masopustní veselí oživily masky

Detail