NÁVŠTĚVY  

Ode dne 5. prosince 2020 vláda ČR umožnila při splnění podmínek  návštěvy klientů.

K průběhu návštěv má každý domov svá vlastní pravidla. 

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechové ventilu.

Důvodem zpracování pravidel k průběhu návštěv

je preventivní opatření před šířením infekčního onemocnění.

Aktuální   informace   o   provozu   

v    Rodinné   poradně   Domažlice   zde

 

VYCHÁZKY  KLIENTŮ 

Ode dne 22. prosince 2020 vláda ČR změnila podmínky vycházek klientů.

Obecná pravidla a povinnosti k vycházkám klientů jsou určena pro každou vycházku.

Navigace

Obsah

Pár slov úvodem

 

Vycházky klientů

po dobu trvání nouzového stavu

Dobrý den,

ode dne 22. prosince 2020 vláda ČR Usnesením ze dne 21. prosince 2020 změnila podmínky vycházek klientů po dobu trvání nouzového stavu.

Pro každou vycházku v každém domově platí tato obecná pravidla a povinnosti:

 • klient si před vycházkou musí pořídit nebo zařídit pořízení respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 v dostatečném množství (nejméně 2 ks na 1 den)
 • klient v průběhu vycházky používá respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95
 • klient je povinen oznámit personálu  dobu vycházky nejméně 1 pracovní den před plánovaným odchodem z domova
 • klient před odchodem z domova podepíše informovaný souhlas
 • čas odchodu a čas příchodu klienta personál písemně zaznamenává
 • klient z jednolůžkového pokoje se při návratu do domova vrací na svůj pokoj
 • klient z dvoulůžkového pokoje se při návratu do domova vrací na jiný volný pokoj
 • klient je po návratu do domova 7 dní v izolaci
 • klient je povinen po návratu do domova třetí den a za další 4 dny postoupit testování antigenním testem
 • izolace klienta je ukončena v případě negativních výsledků obou testů

Vážené rodiny, známí a přátelé našich klientů, žádáme Vás o součinnost a respektování dodržování podmínek vycházek našich klientů, které nařizuje usnesení vlády.  

Za Vaši spolupráci, podporu, ohleduplnost a pochopení, že vycházky našich klientů prozatím nemohou probíhat v rozsahu jako dřív, Vám děkujeme.

Za všechny zaměstnance

Ing. Marie Turková

ředitelka

 

 

Návštěvy 

Dobrý den,

ode dne 5. prosince 2020  vláda ČR umožnila při splnění podmínek návštěvy klientů. Pro realizaci těchto návštěv má každý domov svá vlastní pravidla zpracovaná podle svých vlastních možností a tak, aby byla v souladu s usnesením vlády ČR, doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také našeho zřizovatele.

Pravidla každého domova obsahují  časové omezení, místa a průběh návštěv. 

Aktuální pravidla k průběhu návštěv klientů v obou domovech jsou k dispozici zde

Pro každou návštěvu a v každém domově platí tato obecná pravidla a povinnosti:

 • návštěva je zakázána u klientů v izolaci
 • návštěvy organizují zaměstnanci konkrétního domova
 • na návštěvu se musíte předem telefonicky objednat
 • na návštěvu mohou přijít ve stejnou dobu za klientem/klienty maximálně 2 osoby
 • doba návštěvy je omezena na 1 hodinu
 • před návštěvou každá osoba vyplňuje Dotazník o bezinfekčnosti – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (bez vyplnění a podepsání je návštěva zakázána)
 • před uskutečněním návštěvy musí každá osoba prokázat nebo absolvovat negativní test na nemoc COVID-19 nebo prokázat, že od prodělání nemoci COVID-19 neuběhlo více než 90 dní
 • na návštěvu si přineste originál nebo ověřenou fotokopii dokladu nebo telefon s SMS zprávou  s Vašimi osobními údaji o negativním výsledku vyšetření metodou RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2, které jste absolvovali nejpozději 48 hodin před plánovanou návštěvou
 • na návštěvu si přineste originál nebo ověřenou fotokopii dokladu o prodělání nemoci COVID-19 s uvedením data prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, od kterého neuplynulo 90 dní
 • při provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 budete do Dotazníku o bezinfekčnosti – ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ vyplňovat osobní údaje včetně rodného čísla
 • návštěva musí mít po celou dobu návštěvy vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechové ventilu. Prosíme o používání plně funkčního respirátoru (nový, nepoškozený, nepoužívaný, apod.)
 •  dezinfekce rukou při vstupu do budovy a odchodu z budovy
 •   pohyb návštěvy uvnitř budovy mimo návštěvní místa je zakázán

Vážené návštěvy našich klientů, žádáme Vás o dodržování pravidel k průběhu návštěv konkrétního domova a při konání návštěvy pokynů našich zaměstnanců.

Testování návštěv antigenními testy budou provádět naše zaměstnankyně – zdravotní sestry, které nemůžeme uvolnit na testování návštěv kdykoliv.

Za Vaši spolupráci, podporu, ohleduplnost a pochopení, že návštěvy prozatím nemohou probíhat v rozsahu jako dřív, Vám děkujeme.

Za všechny zaměstnance

Ing. Marie Turková

ředitelka

 

 

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem jsou pobytové služby s celoročním pobytem v dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích a klient (obyvatel domova) hradí úhradu za ubytování, stravu a péči. O tyto služby mohou požádat obyvatelé z celé ČR na základě předem vyplněné žádosti, která je k dispozici zde a zároveň na několika místech těchto webových stránek nebo u sociálních pracovnic domovů.

Aktuality

21.12.2020

Vycházky klientů od 22.12.2020

ode dne 22. prosince 2020 vláda ČR usnesením ze dne 21. prosince 2020 změnila podmínky vycházek klientů po dobu trvání nouzového stavu. Obecná pravidla a povinnosti jsou určena pro každou vycházku.

Detail Aktuality

16.12.2020

Vycházky klientů

ode dne 16. prosince 2020 vláda ČR Usnesením č. 1325 ze dne 14. prosince 2020 umožnila při splnění podmínek po dobu trvání nouzového stavu klientům vycházky. Obecná pravidla a povinnosti jsou určena pro vycházku kratší než 6 hodin a pro vycházku delší než 6 hodin.

Detail Aktuality

04.12.2020

Návštěvy klientů v domovech

ode dne 5. prosince 2020 vláda ČR umožnila při splnění podmínek návštěvy klientů. Pro realizaci těchto návštěv má každý domov svá vlastní pravidla zpracovaná podle svých vlastních možností a tak, aby byla v souladu s usnesením vlády ČR, doporučeným postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také našeho zřizovatele.

Detail Aktuality

18.11.2020

Nabídka pracovního poměru zdravotní sestra v Domově pro seniory Domažlice

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru zdravotní sestru do nepřetržitého provozu v Domově pro seniory Domažlice na adrese Baldovská 583 v Domažlicích. Nástup možný dle dohody. Bližší informace v oblasti mzdové a personální na tel. čísle 379 412 716 nebo 773 745 770 Bližší informace v oblasti náplně práce na tel. čísle. 379 412 725 nebo 725 522 830

Detail Aktuality

13.10.2020

Zákaz vycházení klientů

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu nařizuje po dobu trvání nouzového stavu všem osobám (klientům) v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem zákaz vycházení mimo objekt nebo areál zařízení. Výjimkou jsou osoby (klienti), u kterých by došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu. 

Detail Aktuality

Fotogalerie

25.02.2020

Masopust

Masopust

Masopustní veselí oživily masky

Detail